Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Khai Tong

Dr Tan Khai Tong
Dr Tan Khai Tong
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ျပြန္မဲ့ဂလင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS (Singapore)
  • Master of Medicine - M Med (Int Med) (Singapore)
  • Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (UK)
  • Fellows of the Royal College Of Physicians - FRCP(Edin)
  • Fellow of the Academy of Medicine - FAMS
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Singapore Government Public Service Commission (PSC) Merit Scholarship 1976
 • Albert Lim Bronze Medal 1981 (NUS)
 • Bailey Memorial Medal 1981 (NUS)
 • Jane's Book Prize for Paediatrics 1981 (NUS)
 • Distinction in Social Medicine and Public Health (3rd professional examination, 1981)
 • Distinction in Obstetrics & Gynaecology (Final professional examination, 1982)
 • Singapore Medical Association Bronze Medal 1982 (NUS) (2nd Position in Final Profession Examinations)