Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ho Kok Tong

Dr Ho Kok Tong
Dr Ho Kok Tong
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • M Med (Internal Medicine)
  • FRACP (Internal Medicine)
  • FACG
  • FAMS (Gastroenterology),
  • Member of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • After graduating from the University of New South Wales, Australia in 1970 and spending 2 years completing his residency in Sydney and Brisbane, Dr Ho Kok Tong returned to join the Singapore Armed Forces as a medical officer. He became a medical trainee and was subsequently appointed lecturer in 1975 and later senior lecturer of the Department of Medicine at the University of Singapore and the Singapore General Hospital (SGH).
 • Dr Ho received endoscopy training at the Tokyo Medical and Dental College and at St. Mark's Hospital in London and later became Head of the Division of Gastroenterology, setting up the endoscopy service at the university's Department of Medicine.
 • Dr Ho was actively involved in the teaching of medical students, research and providing services to patients at SGH. In 1976, he was awarded the Commonwealth scholarship to work as a research fellow and an assistant to the world renowned hepatologist, Professor Dame Shelia Sherlock at the Royal Free Hospital in London. He gained extensive experience in the management of liver diseases and has published papers on peptic ulcers, hepatitis, other liver diseases, and diagnostic and therapeutic gastroscopy and colonoscopy. He has contributed a chapter for a book on the management of common gastroenterological problems.
 • In 1981, Dr Ho resigned from his position as senior lecturer and consultant physician and gastroenterologist at SGH and entered private practice at the then newly established Mount Elizabeth Hospital. His areas of practice include the management of peptic ulcers, gastrointestinal infections, diagnostic and therapeutic treatment of gastrointestinal bleeding, polyps, functional disorders of the gastrointestinal tract, Hepatitis B and C, and other liver diseases.
 • From 1981 to 1995, Dr Ho was appointed visiting consultant to the Ministry of Health and was a member of the accreditations of specialists (gastroenterology) at the Academy of Medicine, Singapore.
 • Dr Ho is currently an advisor and medical consultant to the Ren Ci Community Hospital, a charitable organisation.