Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lubna Bte Ahmad Harharah

Dr Lubna Bte Ahmad Harharah
Dr Lubna Bte Ahmad Harharah
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Ireland
  • Master of Science Prenatal Genetics & Foetal Med, University of London
  • Membership of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, United Kingdom
  • Master of Medicine, Obstetrics & Gynaecology, Singapore
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Lubna is a female obstetrician & gynaecologist practising at Parkway East Hospital, Singapore. She is adept at the management of a wide range of conditions involving the female reproductive system. She has a keen interest in pre-invasive cervical conditions such as the management of abnormal smears like the pap smear test, as well as cervical cancer.
 • Dr Lubna has many years of working experience in the field of obstetrics & gynaecology and employs up-to-date diagnostic and therapeutic techniques. Dr Lubna was previously an associate consultant in the Department of General Obstetrics and Gynaecology at KK Women's and Children's Hospital. She was also the supporting head of Women’s 24 Hour Clinic at KK Women’s and Children’s Hospital until entering private practice in 2010.
 • Dr Lubna is a registered colposcopist with The Society for Colposcopy & Cervical Pathology of Singapore, and was previously a clinical tutor at the Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore. She is a prolific writer whose articles have been published in numerous journals. She has also been invited to speak at many public forums where her presentations have always been well received. She is currently a member of the Society for Colposcopy & Cervical Pathology of Singapore.

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Excellent Service Award or EXSA, SPRING Singapore, 2009