Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Kho Sunn Sunn Patricia

Dr Kho Sunn Sunn Patricia
Dr Kho Sunn Sunn Patricia
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ကင္ဆာဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Newcastle upon Tyne, UK
  • Fellow of the Royal Australasian College of Physicians, Australia
  • Master of Philosophy (Medicine), Sydney, Australia
  • Fellow of the Academy of Medicine (Medical Oncology), Singapore
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Patricia Kho is a medical oncologist currently practising at Mount Elizabeth Hospital and Gleneagles Hospital, Singapore. She has subspecialty interests in breast, lung and gastrointestinal cancers.
 • Dr Kho graduated from the University of Newcastle upon Tyne, UK, and worked at the National University Hospital (NUH) in Singapore before continuing her specialist postgraduate training in medical oncology at the Sydney Cancer Centre in Royal Prince Alfred Hospital, Sydney. She obtained her fellowship from the Royal Australasian College of Physicians (FRACP) in 2003.
 • Dr Kho was Head of the Department of Medical Oncology in the Liverpool Hospital, a public university hospital in Sydney. She was also the director of the clinical trials unit and a clinical lecturer during this time. More recently, she was a consultant at the Sydney Adventist Hospital and a visiting scientist at the Garvan Institute of Research in Sydney.
 • Her interest in translational research led her to work at Genome Institute of Singapore from 2002 to 2003. She obtained a Master of Philosophy (Medicine) with a research thesis entitled “Optimising Adjuvant Treatment for Colorectal Cancer”.
 • Dr Kho is a member of the American Society of Clinical Oncology, the Medical Oncology Group in Australia, the International Association of Lung Cancer, the Australian Lung Trials Group and the Australasian Gastrointestinal Trials Group.