Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth

ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ပါ သို့မဟုတ် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ပါ

ချိန်းဆိုမှု စုံစမ်းမေးမြန်းမှု ပြုလုပ်လိုပါတယ်
 

ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပါ-

သင်တောင်းဆိုသည့် ချိန်းဆိုခြင်းရက်စွဲ/အချိန်သည် ရရှိနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိပေါ်တွင် မူတည်သည်။. သင့်ချိန်းဆိုသည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်ကိုအတည်ပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။.

အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရယူရန် +65 6250 0000 မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ 24-hour helpline ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် Mount Elizabeth Orchard အတွက် +65 8111 7777 နှင့် Mount Elizabeth Novena အတွက် +65 8111 5777 မှ WhatsApp ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။