• Mount Elizabeth

Chứng nhận của Tổ chức Giám định Chất lượng Bệnh viện (JCI)

Tổ chức Giám định Chất lượng Bệnh viện (JCI) trao chứng nhận lần đầu cho Bệnh viện Mount Elizabeth vào năm 2006 và Mount Elizabeth Novena vào năm 2013. Việc công nhận và giấy chứng nhận của JCI được nhận diện bằng Gold Seal of Approval® (Dấu chứng nhận vàng) về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân và quản trị tổ chức.

JCI là một đơn vị trực thuộc của tổ chức uy tín nhất trong mảng cung cấp chứng nhận chất lượng chăm sóc sức khỏe. Các tiêu chuẩn của JCI đại diện cho sự đồng thuận quốc tế về dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao, phản ánh các thực hành chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất và các xu hướng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chu kỳ chứng nhận của JCI kéo dài ba năm để đảm bảo danh sách các bên nhận giải của tổ chức được cập nhật thường xuyên và các tiêu chuẩn được duy trì nghiêm ngặt.

Bằng việc công nhận xác đáng cho những tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe, JCI đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ các tổ chức nỗ lực để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất có thể, từ đó cải thiện kết quả khám chữa bệnh của bệnh nhân và tạo ra một môi trường để không ngừng cải thiện.

JCI nỗ lực cống hiến để liên tục cải thiện sự an toàn và chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng quốc tế thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn và nâng cao nhận thức cũng như cấp chứng nhận và chứng chỉ quốc tế.

Nhấp vào đây để truy cập trang web của JCI.