• Mount Elizabeth
Explore Facilities and Services

Chi phí & Tài chính

 • Giá phòng Bệnh viện

  Giá phòng

  Các loại phòng đa dạng và chất lượng với mức phí từ $276 cho một phòng 4 giường.

 • Hóa đơn và Bảo hiểm

  Hóa đơn và Bảo hiểm

  Sử dụng bảo hiểm của bạn trả viện phí Mount Elizabeth

 • Phương thức thanh toán

  Phương thức thanh toán

  Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán, bao gồm tiền mặt, séc, NETs, Medisave và những thẻ tín dụng phổ biến.