• Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Insurance Coverage

Hóa đơn và Bảo hiểm

 • Sử dụng bảo hiểm của quý vị để trả viện phí tại Bệnh viện Mount Elizabeth

  Viện phí tại Bệnh viện Mount Elizabeth

  Tại các Bệnh viện Mount Elizabeth, chúng tôi chấp nhận cả các hợp đồng bảo hiểm trong nước và quốc tế để chi trả cho các hóa đơn điều trị tại bệnh viện và chăm sóc theo dõi của bệnh nhân. Hãy yên tâm tìm kiếm điều trị tại các cơ sở của chúng tôi và an tâm hồi phục.

  Nếu quí vị tham gia một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và có điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện* chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, quí vị có thể đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán của chúng tôi. Với dịch vụ này, bệnh nhân có thể nhập viện điều trị tại các Bệnh viện Mount Elizabeth mà không cần thanh toán tại thời điểm nhập viện hoặc xuất viện.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  *Có điều khoản và điều kiện áp dụng.

 • Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp là gì?

  Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp

  Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp bổ trợ cho chương trình bảo hiểm MediShield Life hiện tại của bạn nhằm cung cấp phạm vi bảo hiểm bổ sung cho phòng bệnh Hạng B1 hoặc A, thậm chí là ở cả bệnh viện tư. Điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện* sẽ chi trả cho toàn bộ các khoản đồng bảo hiểm và khấu trừ trong hóa đơn.

  Một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp sẽ bao gồm:

  • MediShield Life
  • Thanh toán bảo hiểm tư nhân mở rộng

  Integrated shield plan

  MediShield Life^

  • Mọi Công dân Singapore và Thường trú nhân tại Singapore đều được chi trả theo kế hoạch bảo hiểm y tế cơ bản này
  • Bảo hiểm trọn đời
  • Chi trả cho các bệnh tồn tại từ trước
  • Chi trả chi phí điều trị tại phòng bệnh Hạng B2/C ở bệnh viện công

  Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp

  • Cung cấp phạm vi bảo hiểm bổ sung cho việc điều trị tại bệnh viện tư hoặc cho phòng bệnh Hạng A/B1 tại bệnh viện công
  • Quản lý bởi công ty bảo hiểm tư nhân
  • Lựa chọn bổ sung thêm điều khoản riêng để chi trả cho các khoản đồng bảo hiểm và/hoặc khấu trừ

  Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, quí vị có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, quí vị có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  * Có điều khoản và điều kiện áp dụng.

  ^ Trích từ tài liệu của Bộ Y tế, MediShield Life

 • Tôi có được chi trả toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện tư không?

  Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp

  Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, quí vị có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị tại các Bệnh viện Mount Elizabeth.

  Knowing your coverage

  *Có hiệu lực đối với các Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và kế hoạch điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện hiện có được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019. Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm tương ứng về thông tin chi tiết của toàn bộ hợp đồng bảo hiểm.

  Nguyên tắc của điều khoản riêng về đồng chi trả 5% sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

  Nếu bạn mua một điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện:

  1) Trước ngày 08 tháng 3 năm 2018

  Phạm vi bảo hiểm của quí vị sẽ không bị ảnh hưởng. Cùng với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, quí vị có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

  2) Sau ngày 08 tháng 3 năm 2018

  Quí vị sẽ vẫn được chi trả toàn bộ các khoản đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ cho đến ngày 01 tháng 4 năm 2021. Kể từ sau thời điểm này, chính sách đồng chi trả 5% sẽ được áp dụng.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

 • Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán

  Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán

  Với Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, quí vị có thể nhập viện điều trị tại Bệnh viện Mount Elizabeth mà không cần thanh toán tại thời điểm nhập viện hoặc xuất viện. Để đủ điều kiện tham gia, quí vị sẽ cần:

  Eligibility for cashless service

  Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com.

  Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com.

 • Tôi có thể sử dụng Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp để chi trả cho điều trị tại khoa A&E không?

  Tai nạn và Cấp cứu (A&E)

  Nếu tình trạng của quí vị khi đến khám tại khoa Tai nạn và Cấp cứu (A&E) của chúng tôi đòi hỏi cần phải nhập viện và lưu lại bệnh viện trong tối thiểu 8 tiếng, quí vị có thể sử dụng Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp (kèm theo điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư) để được thanh toán $0* cho cả hóa đơn ngoại trú tại khoa A&E và chi phí điều trị nội trú.

  Một số hợp đồng bảo hiểm cũng chi trả cho việc điều trị ngoại trú tại khoa A&E, với hạn mức tối đa được thiết lập. Hãy liên hệ với đại diện công ty bảo hiểm để nắm rõ các thông tin chi tiết về toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của quí vị.

  Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com.

  Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com.

  *Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Có hiệu lực đối với các điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

 • Thanh toán $0 cho hóa đơn tại Bệnh viện Mount Elizabeth

  Tìm hiểu cách sử dụng kế hoạch bảo hiểm để được chi trả toàn bộ chi phí điều trị tại các Bệnh viện Mount Elizabeth.

  Sau đây là một số ví dụ:

  Tình trạng Thủ thuật Thời gian lưu viện trung bình để điều trị ** Với Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và Điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư
  Rách sụn chêm Phẫu thuật cắt bỏ sụn chêm 2 ngày $0
  Tắc nghẽn động mạch tim (Bệnh động mạch vành) Tạo hình mạch vành trong lòng mạch qua da (PTCA) 2 ngày
  Viêm ruột thừa Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa 3 ngày
  U nang buồng trứng Phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng 2 ngày
  Sỏi thận Lấy sỏi thận Trong vòng 1 ngày

  *Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Có hiệu lực đối với các điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

  **Thời gian lưu viện trung bình được tính dựa trên dữ liệu trước đây và chỉ là con số ước tính. Thời gian lưu viện sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nặng của tình trạng bệnh và các yếu tố khác. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của các Bệnh viện Mount Elizabeth sẽ là quyết định cuối cùng.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm có chi trả cho quí vị và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

 • Những điều cần biết trước khi nhập viện tại các Bệnh viện Mount Elizabeth

  Trước khi nhập viện để tiến hành thủ thuật tại các Bệnh viện Mount Elizabeth, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

  Giấy bảo lãnh

  Khi nhập viện, vui lòng cung cấp số chứng minh thư của quí vị cho nhân viên phụ trách thủ tục nhập viện. Thư bảo lãnh có thể được xuất ra dưới hình thức điện tử thông qua hệ thống của chúng tôi để sử dụng làm đặt cọc.

  Thư bảo lãnh cấu thành thư miễn đặt cọc và thông thường có thể được tạo ra để bảo lãnh cho tổng số tiền lên đến $10.000. Số tiền này có thể thay đổi tùy theo Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp của quí vị. Để làm rõ về số tiền được miễn đặt cọc, vui lòng kiểm tra với đơn vị cung cấp bảo hiểm của quí vị.

  Đặt cọc viện phí trong quá trình nhập viện

  Quầy thủ tục nhập viện sẽ thu toàn bộ số tiền đặt cọc viện phí khi nhập viện, trừ trường hợp đơn đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán đã được phê duyệt bằng văn bản từ 3 – 7 ngày trước khi nhập viện.

  Lấy hóa đơn viện phí khi xuất viện

  Bệnh viện sẽ thu đủ số tiền viện phí ngay khi bệnh nhân xuất viện.

  Yêu cầu bồi thường cho hóa đơn tại Bệnh viện Mount Elizabeth

  Hóa đơn tại Bệnh viện Mount Elizabeth của bệnh nhân thường được gửi sau 3 ngày làm việc kể từ khi xuất viện. Hóa đơn bệnh viện được gửi qua hệ thống yêu cầu bồi thường điện tử của chúng tôi và chuyển trực tiếp tới đơn vị cung cấp chương trình bảo hiểm Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp của bạn để xử lý. Bệnh nhân không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Hầu hết các yêu cầu bồi thường đều được bồi hoàn đầy đủ sau 6 – 8 tuần.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.

  Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại các Bệnh viện Mount Elizabeth hay không.