• Mount Elizabeth

Dr Chee Wei Ter Victor

Dr Chee Wei Ter Victor
Dr Chee Wei Ter Victor
 • Anaesthesia Unlimited

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6835 3577
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • MB ChB (Bristol),
  • M Med (Anaes) (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến