• Mount Elizabeth

Dr Chin Kin Wuu

Dr Chin Kin Wuu
Dr Chin Kin Wuu
 • Chin Anaesthetic Consultant Pte Ltd

  Địa chỉ

  6 Napier Road #02-16
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64677389
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh