• Mount Elizabeth

Dr Choo Shu May

Dr Choo Shu May
Dr Choo Shu May
 • Group Anaesthesiology Services

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67328339
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1987
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1992
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Khen thưởng

 • Clinical Fellow, Paediatric Anaesthesia, Hospital for Sick Children, Toronto Canada (1995 - 1996)
 • Department of Paediatric Anaesthesia, KK Women and Children Hospital (1997-2000)