• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Choo Shu May

Bác Sĩ Choo Shu May

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến