• Mount Elizabeth

Dr Chua Meng Hui Sebastian

Dr Chua Meng Hui Sebastian
Dr Chua Meng Hui Sebastian
 • Specialist Anaesthesia Svcs P/L

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 4030
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore),
  • M.Med. (Anaes) (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa