• Mount Elizabeth

Dr Foo Kiam Leng

Dr Foo Kiam Leng
Dr Foo Kiam Leng
 • Foo Kiam Leng Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 3808
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh