• Mount Elizabeth

Dr Koh Wan Yuan

Dr Koh Wan Yuan
Dr Koh Wan Yuan
 • Group Anaesthesiology Services

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 8339
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh