• Mount Elizabeth

Dr Lai Yeow Choy

Dr Lai Yeow Choy
Dr Lai Yeow Choy
 • Group Anaesthesiology Services Pte

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 8339
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1989
  • MMeD (Anaes) (Singapore) 1995
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Khen thưởng

 • Tan Tock Seng Hospital, Singapore (1995-1999)
 • Clinical Fellow, Toronto Western Hospital, University of Toronto, Canada (1999-2000)
 • Tan Tock Seng Hospital (2000-2004)