• Mount Elizabeth

Dr Lim Ka Liang

Dr Lim Ka Liang
Dr Lim Ka Liang
 • Specialist Anaesthesia Services Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67384030
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MB BCh (Ireland)
  • FFARCS (Anaes)
  • FAMS (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh