• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ng Jiansheng Jensen

Bác Sĩ Ng Jiansheng Jensen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh