• Mount Elizabeth

Dr Ong Kah Chuan

Dr Ong Kah Chuan
Dr Ong Kah Chuan
 • K C Ong Anaesthesia Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6835 3577
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh