• Mount Elizabeth

Dr Sim Kah Ming

Dr Sim Kah Ming
Dr Sim Kah Ming
 • Skm Anaesthesia

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-15
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6234 2007
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1982 Â,
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1989
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến