• Mount Elizabeth

Dr Su Hong Zee

Dr Su Hong Zee
Dr Su Hong Zee
 • Drs Su & Ma

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 6330
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCA (Eng)
  • FFRACS (Anaes)
  • FANZCA (Anaes) Aust & NZ
  • FAMS (Anaes)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến