• Mount Elizabeth

Dr Tan Boon Suan

Dr Tan Boon Suan
Dr Tan Boon Suan
 • Drs Su & Ma

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737-6330
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M. Med (Anaes) (Singapore)
  • FAMS (Anaes)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến