• Mount Elizabeth

Dr Tan Kee Seng Ian

Dr Tan Kee Seng Ian
Dr Tan Kee Seng Ian
  • Chuyên khoa /Quan tâm chính

    • Gây mê
  • Sub-specialty

    • Chăm sóc tích cực nội khoa
  • Ngôn ngữ

    • Tiếng Anh