• Mount Elizabeth

Dr Wong Choon Mee Sally

Dr Wong Choon Mee Sally
Dr Wong Choon Mee Sally
 • Drs Su & Ma

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67376330
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Intensive Care Medicine
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M. Med. (Anaes) (Singapore)
  • FANZCA (Anaes) (Aust & N.Z.)
  • FAMS (Anaes)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Wong Choon Mee Sally

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào