• Mount Elizabeth

Dr Yeoh Saw Cheng

Dr Yeoh Saw Cheng
Dr Yeoh Saw Cheng
 • B T Lee Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #16-13
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 9839
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (Anaes) (Singapore)
  • FFARACS (Anaes)
  • FANZCA (Anaes)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa