• Mount Elizabeth

Dr Koh Siam Soon Philip

Dr Koh Siam Soon Philip
Dr Koh Siam Soon Philip
 • The Heart Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-15
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67338322
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Int Medicine) (Singapore)
  • FAMS (Cardiology)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến