• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Choon Pin

Bác Sĩ Lim Choon Pin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Coronary angiography
  • Echocardiography
  • Percutaneous myocardial biopsy
  • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation)

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến