• Mount Elizabeth

Dr Lim Tai Tian

Dr Lim Tai Tian
Dr Lim Tai Tian
 • Dr T T Lim Cardiology Clinic

  Địa chỉ

  290 Orchard Road #17-10
  Paragon
  Singapore 238859

  Điện thoại
  Số fax
  67379769
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Tai Tian

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào