• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Tiong Keng

Bác Sĩ Lim Tiong Keng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Coronary angiography
  • Procedural sedation
  • Pharmacological stress testing
  • Stress echocardiography
  • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation)

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến