• Mount Elizabeth

Dr Ng Richard

Dr Ng Richard
Dr Ng Richard
 • Cardiology Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 1616
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Int Med) (Singapore)
  • FAMS (Cardiology)
  • FRCP (Int Med) (UK)
  • FRACP (Int Med) (Aust)
  • FACC (USA)
  • FSCAI (USA)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa