• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Chua Yeow Leng

Bác Sĩ Chua Yeow Leng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Languages

Quảng Đông, Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến