• Mount Elizabeth

Dr Sim Kwang Wei Eugene

Dr Sim Kwang Wei Eugene
Dr Sim Kwang Wei Eugene
 • Cardiothoracic Surgical Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67330728
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS (Gen Surg) (Glasg)
  • FRCS (Gen Surg) (Edin)
  • FAMS (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa