• Mount Elizabeth

Dr Tan Tiong Tee Christie

Dr Tan Tiong Tee Christie
Dr Tan Tiong Tee Christie
 • Cardiothoracic Surgical Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67330728
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh