• Mount Elizabeth

Dr Wong Woon Wai James

Dr Wong Woon Wai James
Dr Wong Woon Wai James
 • The Heart Lung & Vascular Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-13
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6836 5389
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực
 • Bằng cấp

  • MBBS (Monash)
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FAMS (Thoracic & Cardiovascular Surgery)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô