• Mount Elizabeth

Dr Lee Yew Keong David

Dr Lee Yew Keong David
Dr Lee Yew Keong David
 • Hospital Dental Surgery P/L

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Chỉnh hình răng
 • Bằng cấp

  • BDS (Singapore),
  • MDS (Aust)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • Dental degree (B.D.S.) from National University of Singapore
 • Postgraduate Degree (M.D.S.) from the University of Adelaide