• Mount Elizabeth

Dr Lim Hong Meng

Dr Lim Hong Meng
Dr Lim Hong Meng
 • Mount Elizabeth Orthodontic Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 6181
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Chỉnh hình răng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh