• Mount Elizabeth

Dr Wee Teng Yau

Dr Wee Teng Yau
Dr Wee Teng Yau
 • Alfred Cheng Orthodontic Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #03-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67356995
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Chỉnh hình răng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • 2002 - 2004: Dental Officer in National Dental Centre
 • 2004 - 2007: Orthodontic resident in National Dental Centre
 • 2007 - 2010: Orthodontist in National Dental Centre
 • 2010 - Present: Orthodontist in Alfred Cheng Orthodontic Clinic