• Mount Elizabeth

Dr Lee Siew Hua

Dr Lee Siew Hua
Dr Lee Siew Hua
 • Hospital Dental Surgery P/L

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Phục hình răng miệng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh