• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Hee Hon

Bác Sĩ Tan Hee Hon

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nha khoa – Phục hình răng miệng

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến