• Mount Elizabeth
Dr Cheong Lai Leng

Dr Cheong Lai Leng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Da liễu

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến