• Mount Elizabeth

Dr Foo Kim Geok Jennifer

Dr Foo Kim Geok Jennifer
Dr Foo Kim Geok Jennifer
 • Skin Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh