• Mount Elizabeth

Dr Noor Hanif Bin Said

Dr Noor Hanif Bin Said
Dr Noor Hanif Bin Said
 • Renaissance Dermatology Specialist Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-36
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6570 2886
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • MRCP (United Kingdom)
  • FAMS (Dermatology)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Malay/Inđô