• Mount Elizabeth
Dr Tan Kian Teo

Dr Tan Kian Teo

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Da liễu

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến