• Mount Elizabeth
Dr Wong Soon Tee

Dr Wong Soon Tee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Da liễu

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hải Nam, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến