• Mount Elizabeth

Dr Wong Wai Kee

Dr Wong Wai Kee
Dr Wong Wai Kee
 • Skin Physicians

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 5575
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh