• Mount Elizabeth

Dr Chua Siok Lin

Dr Chua Siok Lin
Dr Chua Siok Lin
 • Radiologic Clinic/Mri Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #01-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Radiology Department

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth Mount Elizabeth Hospital
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • X quang chẩn đoán
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh