• Mount Elizabeth

Dr Chan Heng Chun

Dr Chan Heng Chun
Dr Chan Heng Chun
 • Chan Med & Endocrine Clinic

  Địa chỉ

  6 Napier Road #08-05
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  62356998
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội tiết
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh