• Mount Elizabeth

Dr Ng Jen Min Ben

Dr Ng Jen Min Ben
Dr Ng Jen Min Ben
 • Arden Endocrinology Specialist Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-45
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6334 3273
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội tiết
 • Bằng cấp

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBCh BaO
  • Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (Edin)
  • Certificate of Completion of Training, General Medical Council CCT – Diabetes and Endocrinology (GMC)
  • Certificate of Completion of Training, General Medical Council CCT – CCT – General Internal Medicne (GMC)
  • Doctor of Medicine - MD (Hons) (HYMS)
  • Fellow of the Academy of Medicine - FAM (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ng Jen Min Ben

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào