• Mount Elizabeth

Dr Ng Pock Liok

Dr Ng Pock Liok
Dr Ng Pock Liok
 • Medical & G E Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-03/04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 6220
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • M.Med (Internal Medicine)
  • FAMS (Gasteroenterology)
  • FRACP (Gasteroenterology)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh