• Mount Elizabeth

Dr Chew Kim Huat Richard

Dr Chew Kim Huat Richard
Dr Chew Kim Huat Richard
 • Richard Chew Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #16-09
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62350897
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • M Med (General Surgery)
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FRCS (Glasgow)
  • FAMS (General Surgery)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • Dr Richard Chew obtained his MBBS from the National University of Singapore in 1975 and his Master of Medicine (Surgery) in 1979. That same year, he became a Fellow of the Royal College of Surgeons in Edinburgh and Glasgow. He has been a Fellow of the Academy of Medicine Singapore since 1984. Dr Chew was a visiting Fellow at Department of Surgery Tokyo University Hospital and Japan Cancer Centre in 1981 and was practising at the National University Hospital Singapore before entering private practice in 1987.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Chew Kim Huat Richard

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào