• Mount Elizabeth

Dr Foong Weng Cheong

Dr Foong Weng Cheong
Dr Foong Weng Cheong
 • Foong Surgical Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62358267
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • FRCS (England)
  • FRCSEd (General Surgery)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến